ESSAIS CHEZ KEUFFER CLAUDE

BREMBLENS

2006

 

HYBRID Reife Reife Bestandes- Feuchtmais- H²O Trockenmais- Ertrag
  Nördl.
Alpen
Südl.
Alpen
dichte ertrag dt/ha % ertrag dt/ha bei 14% H2O * rel.
PR38H20 mittelspät mittelfrüh   126 28.8 101 110%
PR39M20       116 28.2 95 103%
PR39T45 mittelspät     114 27.9 94 102%
PR39T13 mittelspät     115 29.0 93 101%
PR39F58 mittelspät mittelfrüh   113 28.7 92 99%
Benicia mittelspät mittelfrüh   97 28.8 78 85%
Versuchsmittel       114 28.6 92 100%